Nasi autorzy znaleźli się wśród nominowanych do Nagrody im. Jana Długosza 2014.

Adam Leszczyński za Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 oraz Grzegorz Niziołek za Polski Teatr Zagłady.

Zwycięzcę poznamy 23 października. Naszym autorom serdecznie gratulujemy!

O nagrodzie:

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce, jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.