Prosimy o przesyłanie propozycji wydawniczych wyłącznie drogą elektroniczną w formacie DOC, RTF lub PDF, na adres: [email protected], z dopiskiem w tytule maila "Propozycja wydawnicza".

1. Wysłanie książki, streszczenia i biogramu

Prosimy o przysyłanie całej książki oraz krótkiego streszczenia (maksymalnie 1 strona maszynopisu) i biogramu autora/autorki.

2. Co wydajemy?

Wydajemy prozę, literaturę faktu, literaturę naukowa i popularnonaukową. Nie wydajemy poezji.

3. Kontakt

Jeśli książka spotka się z zainteresowaniem redakcji, skontaktujemy się z autorem/autorką tekstu w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty nadesłania propozycji wydawniczej. Prosimy o cierpliwość.

4. Informacje o zwrocie

Materiałów przesłanych na wydruku nie zwracamy i nie recenzujemy.

5. Recenzje

Propozycje wydawnicze recenzujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby wydawnictwa, nie udostępniamy recenzji wewnętrznych autorom/autorkom, z którymi nie nawiążemy współpracy.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)). 

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do dokonania oceny zgłoszonej propozycji wydawniczej (maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania zgłoszenia), a w przypadku zawarcia umowy przez czas niezbędny do jej realizacji. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Produkt dodany do listy życzeń

Polityka prywatności

Nieustannie dostosowujemy witrynę do potrzeb osób ją odwiedzających. Korzystamy z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Informacje i ustawienia