INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [zwana dalej „Sklepem”], działająca pod adresem wydawnictwo.krytykapolityczna.pl, jest prowadzona przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, NIP 701-000-25-99, KRS 0000242083, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 2. Dane kontaktowe:
  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
  ul. Jasna 10, lok. 3, Ip.
  00-013 Warszawa
  tel. +48 22 505 66 90, 22 505 66 85

  email: [email protected]

 3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej zgodnie z opisem zawartym na tej stronie.

 4. Podczas rejestracji można także dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach w Sklepie.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

 3. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Księgarni zawieracie Państwo ze Stowarzyszaniem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  - wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ilości,

  - wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych, oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura.

 4. Sposoby dostawy:

  - Poczta Polska - cena w zależności od wartości koszyka
  - przesyłka kurierska DPD - cena w zależności od wartości koszyka
  - odbiór osobisty  - 0 zł. Odbiór osobisty jest możliwy w:

          - Warszawie, ul. Jasna 10, lok. 3, Ip., pon.-pt.: 9:30 - 17:30, tel. : (+48 22) 505 66 90
          - Cieszynie, ul. Aleja Jana Łyska 3
      

          - zamówienia powyżej 120 zł - wysyłka gratis przy płatności z góry

 1. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.

 2. Najpóźniej trzy dni po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do księgarni.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia najpóźniej 7 dni od daty złożenia zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 4. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

  • za pobraniem (Sklep wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki kurierowi)

  • płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności PayU.

  • przelewem tradycyjnym

  • gotówką przy odbiorze

 5. W przypadku płatności za pomocą tradycyjnego przelewu zamówienie jest realizowane po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe wydawcy:

  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

  Jasna 10 lok. 3
  00-013 Warszawa

  Bank BNP Paribas SA 

  nr konta 25 1750 0009 0000 0000 3987 3532

  Prosimy w tytule przelewu podać numer zamówienia. Tytuł przelewu powinien brzmieć: "Zamówienie nr X".

   

 6. Sklep realizuje wysyłkę tylko na terenie Polski, zamówienia zagraniczne nie będą przyjmowane.

 7. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie

 8. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej realizujemy dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem kuriera wysyłane są codziennie.

PRODUKTY WIRTUALNE

 1.  Przez Produkty Wirtualne należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Sklep w formatach umożliwiających ich odczytanie na urządzeniach elektronicznych. Księgarnia sprzedaje e-booki w formatach ePub oraz mobi, audiooboki w formacie mp3 skompresowane do formatu zip.

 2. Sprzedaż Produktu Wirtualnego może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z Produktu Wirtualnego. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży Produktów Wirtualnych, prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail: [email protected]

 3. Realizacja zamówienia dotyczącego Produktu Wirtualnego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności PayU, lub po zaksięgowaniu wpłaty przelewem na koncie Stowarzyszenia.

 4. Opłacenie zamówienia przez Klienta powoduje automatyczne (nie później niż 30 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności udostępnienie zamówionego Produktu Wirtualnego, poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres email, wiadomości z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Produktu Wirtualnego. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Produkt Wirtualny będzie udostępniony także na Koncie Klienta w zakładce  „Historia i szczegóły zamówień".

 5. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Produkt Wirtualny może zostać udostępniony później niż 30 minut od chwili opłacenia zamówienia.

 6. Pliki w formatach ePUB, mobi, MP3 są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) - systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.

 7. Klient ma prawo korzystać z Produktów Wirtualnych na własny użytek.  Dodatkowo nabywca Produktu Wirtualnego  ma prawo utrwalać go i odtwarzać na urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność.

 8. Nabywca Produktu Wirtualnego nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

 2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

 3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej

       9. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych Plików, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem               należy zgłosić na adres e-mail: [email protected] 

 

REKLAMACJE

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepem można zgłaszać pisemnie na adres [email protected], oraz telefonicznie pod numerem 22 505 66 90.

 2. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony ekonomiczny).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na adres:

  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
  ul. Jasna 10, lok. 3, Ip., 00-013 Warszawa

 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym

 3. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrot należności za zakupiony towar następuje poprzez przelew bankowy na konto podane w formularzu odstąpienia, lub przekazem pocztowym.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności:

 1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę;

 4. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 10 lok. 3.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia w Księgarni (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe, prawne, pocztowe, lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a po tym okresie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

PŁATNOŚCI WSPIERA

REGULAMIN Kart podarunkowych Księgarni internetowej Wydawnictwa Krytyki Politycznej

§ 1

Definicje

1. Nabywca - osoba, która otrzymała od Wydawnictwa Krytyki Politycznej Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

2. Wydawca –  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, NIP 701-000-25-99, KRS 0000242083, zwane dalej „Stowarzyszeniem” 

3. Księgarnia internetowa - Księgarnia online Wydawnictwa Krytyki Politycznej 

4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa – nabyta i gotowa do wykorzystania w księgarni internetowej,  forma bonu towarowego, uprawniająca do wykorzystania go przez użytkowników na zakupy w księgarni Wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

6. Kod karty – kod służący do aktywacji zniżki kwotowej wynikającej z wartości nabytej karty podarunkowej, nadany przez Wydawcę karty i przekazany przez niego osobie, dla której przeznaczona jest Karta Podarunkowa

7. Termin ważności Karty Podarunkowej – data określająca termin wykorzystania Karty Podarunkowej

8. Konto - udostępnione przez Wydawcę miejsce na serwerze, na które Nabywca/Użytkownik może się zalogować za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji w sklepie Wydawcy

§ 2

Ogólne zasady korzystania z Kart Podarunkowych

1. Kartę Podarunkową księgarni internetowej można zakupić poprzez dodanie produktu do koszyka.

2. Karta  może być wykorzystana wyłącznie do nabycia Towarów w sklepie Wydawcy.

3. Karta Podarunkowa zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Karty Podarunkowej

4. Zakup Karty Podarunkowej nie łączy się z promocjami dostępnymi na stronie Wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

5. Karta podarunkowa ma określony termin ważności – 6 miesięcy od daty nadania kodu aktywującego kartę podarunkową. W wyjątkowych przypadkach, na mocy umowy Nabywcy z Wydawcą, kod zaczyna być ważny w określonym dniu, nie później niż w ciągu 2 tygodni od zakupu karty podarunkowej.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu Karty w przypadku upływu jej  terminu ważności.

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kodu lub karty osobom nieupoważnionym.


§ 3

Rozliczenia

1. Kartami Podarunkowymi można opłacić całe zamówienie lub jego część (w przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika jest wyższa niż wartość zapisana na Karcie Podarunkowej).

2. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zapisana na Karcie, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

3. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową przy dokonywaniu zakupów w sklepie wydawcy jednokrotnie, niewyczerpane środki przypisane do karty przepadają.

4. W jednym zamówieniu można wykorzystać kilka Kart Podarunkowych.

5. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

§ 4

Reklamacje i zwroty

1. Karta Podarunkowa nie jest wymienialna na gotówkę i nie podlega zwrotowi.

2. Towary zakupione za pomocą środków przypisanych do Karty Podarunkowej podlegają zwrotom. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów, za które zapłacono Kartą zasila Konto Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do końca terminu ważności Karty określonego przy jego zakupie.

3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów z zamówień lub niezrealizowanej części zamówień, w których został wykorzystany kod zasila Konto Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do końca terminu ważności Karty podarunkowej określonego przy jego zakupie.

4. Wszelkie reklamacje, zwroty i wymiany związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną w „Regulaminie zakupów w sklepie internetowym”, dostępnym na wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Nabywca oraz Użytkownik Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Wydawnictwo Krytyki Politycznej zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

Produkt dodany do listy życzeń

Polityka prywatności

Nieustannie dostosowujemy witrynę do potrzeb osób ją odwiedzających. Korzystamy z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Informacje i ustawienia