Rozmowa promująca wydanie Tekstach zebranych Jerzego Grotowskiego odbyła się 5 kwietnia 2013 roku w Instytucie Grotowskiego. Igor Stokfiszewski, jeden z redaktorów tomu, mówił : Obszar, na który wkroczył Jerzy Grotowski, był obszarem właściwie zdominowanym przez nadzieje, dyskursy, instytucje religijne i był obszarem, w którym, jeśli dobrze rozumiem, Jerzy Grotowski pragnął uczynić pewien nowy uniwersalizm, który nie miałby wymiaru religijnego. (...)

Natomiast druga sprawa to jest sprawa wspólnoty (...) Jerzy Grotowski otwiera pewną perspektywę poszukiwań relacji międzyludzkich ukształtowania więzi pomiędzy jednostkami, pomiędzy osobami, ale również ukształtowania w sposób praktyczny więzi pomiędzy większą ilością jednostek i wydaje się, że dzisiaj, w tak dalece zatomizowanym i zrytualizowanym społeczeństwie, kształtowanie więzi zbiorowych wydaje się czymś niezwykle istotnym i próba znalezienia praktycznych sposobów, jak i teoretycznych uzasadnień dla kształtowania tego typu więzi, jest bardzo ważna. I tutaj Grotowski staje się kimś, mówiąc najskromniej, kluczowym.

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP

Rozmowa promująca wydanie "Tekstów zebranych" Jerzego Grotowskiego odbyła się 5 kwietnia 2013 roku w Instytucie Grotowskiego.