Maria Kobielska recenzuje książkę Krystyny Duniec i Joanny Krakowskiej Soc, sex i historia w „Didaskaliach” (nr 126):

„To książka zaangażowana w teraźniejszość. Zamiarem autorek jest odbycie nad nią krytycznego namysłu, pozwalającego na jej opis, analizę, interpretację i ujęcie systematyzujące, wskazanie tendencji i przeciwtendencji rządzących polem współczesnej kultury. Odpowiedź na pytanie o temat książki brzmiałaby więc mniej więcej tak, że jest nim bieżący stan polskiej kultury, widzianej pod kątem trzech tytułowych kategorii, czyli tego,w jaki sposób wyraża ono to, co społeczne, to, co związane z płcią i seksualnością, i to, co łączy się ze stosunkiem do przeszłości.”

Zamów książkę w promocyjnje cenie w Księgarni KP.