Nie mam wątpliwości, że tak dla humanistyki akademickiej, jak i dla jej społecznej istotności "Dezorientacje" są przedsięwzięciem niemożliwym do przecenienia - pisze Katarzyna Trzeciak w Piśmie Wydziały Polonistyki UJ "Wielogłos".

Faktycznym znakiem doraźnego zjednoczenia humanistyki akademickiej i medialnego zainteresowania literacką produkcją okazały się "Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer", publikacja wydana przez Krytykę Polityczną pod redakcją Alessandra Amenty, Tomasza Kaliściaka i Błażeja Warkockiego. Dotychczasowy (kilka miesięcy po premierze) odbiór "Dezorientacji" dowiódł już ogromnego zapotrzebowania na takie ujęcie historii polskiej literatury, które uwidacznia jej transgresyjny, nieheteronormatywny charakter; obecny nie tylko w literackich marginaliach, ale przede wszystkim w centrum narodowego kanonu. (...)

Materiał zebrany w "Dezorientacjach" może jednak zachęcać do poszukiwania wielorako (np. estetycznie, politycznie, historycznie) zdeterminowanych uwarunkowań i przykładów literackiego queeru w działaniu. Może bowiem wykonane przez Amentę, Kaliściaka i Warkockiego prace archiwalne i redakcyjne skutkują zbiorem świetnie opracowanych tekstów (poszerzonych także o imponujący spis lektur uzupełniających), pozwalających na każdorazowe, performatywne działanie literackiego queeru – jako przewrotności, emancypacji, demaskacji homofobicznego dyskursu, denaturalizacji heteronormy czy deklasacji estetycznych kanonów przedstawienia. Na wartość "Dezorientacji" można dzięki temu spojrzeć nie tylko od strony materiału literackiego i znaczenia tej antologii dla historii polskiej literatury. Równie istotny jest jej wkład w pole wiedzy rodzimych studiów queerowych, szczególnie zaś queerowego literaturoznawstwa. (...)

Cała recenzja dostępna w piśmie "Wielogłos" (4/2021).

Książka dostępna w sklepie Wydawnictwa KP.