Kacper Pietraszewski recenzuje Teksty zebrane Jerzego Grotowskiego na portalu kulturalnym Magazyn (15.07.2013):

„Oprócz reżyserii w teatrze, Grotowski zajmował się opracowaniem metody aktorskiej opartej na metodzie pracy z aktorem Stanisławskiego, wychodzącej od fizycznych ćwiczeń, treningu aktorskiego(...).

Według metody aktorskiej Grotowskiego działa w tej chwili wiele teatrów polskich oraz zagranicznych, które adaptują i modyfikują ją na swoje potrzeby (...).

Co jeszcze ciekawe w Grotowskim, to zdolność inscenizacji – oblekania klasycznego dramatu w szeroko pojętą „współczesność”, aktualność wydźwięku dzięki poszukiwaniu mitów oraz odwoływaniu się do osobistych przeżyć aktorów, co kreuje intymność widowiska oraz jego autentyczność. Interesujące są także jego poszukiwania wśród misteriów i rytuałów. Sam Grotowski jest wielką tajemnicą. Polecam spotkanie z nim w jego tekstach.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.