Rafał Woś na łamach Gazety Prawnej (3.06.2016) poleca publikację Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego (red.) Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska.

"Powstał więc ciekawy sylabus. Jego rytm wyznaczają teksty krążące wokół tematu przyczyn i skutków kryzysu. Jest tu tekst Marka Blytha z amerykańskiego Uniwersytetu Browna rozbijający neoliberalną mitologię narosłą wokół problematyki długu. Mamy opowieść Julio Lopeza Gallarda (autor tłumaczonej na polski biografii Kaleckiego) o wpływie ekspansji kapitału zagranicznego na Meksyk w wyniku stworzenia układu NAFTA. A do tego choćby próba opisania przyczyn stagnacji autorstwa amerykańskiego profesora Thomasa Palleya. Albo rozwinięcie koncepcji wzrostu opartego na płacach (wage led growth) zarysowana przez Niemca Eckharda Heina.

Nie ma sensu się rzecz jasna upierać, że w tym tomie znajdą państwo wszystko, co w ekonomii postkeynesowskiej najświeższe. Można jednak zupełnie spokojnie powiedzieć, że nie ma w tej chwili na polskim rynku wydawniczym książki, która by szerokiemu czytelnikowi w sposób prosty i przystępny dawała taki wgląd w ten pewnie najbardziej inspirujący prąd myślenia o globalnej gospodarce."

Książka jest publikacją darmową.