Anna Godzińska w Szuflada.net (6.10.2015) poleca książkę Szwecja czyta. Polska czyta wydanej pod. Red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej.


„82 do 56 dla Szwecji. Nie jest to oczywiście wynik meczu czy zawodów. To liczby, które wskazują na procent osób, które w ciągu ostatniego roku miały kontakt chociaż z jedną książką. Okazuje się, że te dwa kraje dzieli morze nie tylko z znaczeniu geograficznym, ale i metaforycznym – przepaść, jeśli chodzi o podejście do literatury i promowania czytelnictwa. 'Szwecja czyta. Polska czyta' pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej to książka, w której wiele osób stara się znaleźć przyczynę tego zjawiska. (...)


'Szwecja czyta. Polska czyta' to książka o wadze literatury, o jej pięknie, ale także o tym, jak potrafi ona zmienić człowieka. To chyba właśnie to pragnienie podzielenia się emocjami, które towarzyszą czytaniu, było motorem działania dla autorek tomu. Ich książka przepełniona jest fascynującymi historiami związanymi często z konkretnymi tytułami. To zaproszenie, aby dołączyć do czytelników/czytelniczek i poczuć to, co daje zanurzenie się w świecie utrwalonym przy pomocy słowa”.


Książkę można kupić w promocyjnej cenie w sklepie internetowym wydawnictwa.
Dostępna jest również w formie e-booka.