Bazując na wynikach badań opinii publicznej w Europie Zachodniej, Graeber stara się dowieść, że duża część współczesnych stanowisk biurowych to tytułowe prace bez sensu (bullshit jobs – tak brzmiał oryginalny angielski tytuł książki), które zdaniem samych zatrudnionych nie mają żadnej wartości i mogłyby po prostu zniknąć. Chwilami autor specjalnie prowokuje czytelnika, by pobudzić go do myślenia. Wśród licznych pytań, które stawia, jedno wydaje się szczególnie ważne: dlaczego tak dużo „prac ściem” należy do zawodów najlepiej płatnych, podczas gdy pensje nauczycieli lub pielęgniarek, czyli zajęć o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa, są o wiele niższe?

Całość recenzji tutaj