W magazynie "Szajn" ukazała się recenzja drugiego wydania "Zjadania zwierząt":

Wszystkie odwiedzone przez Foera miejsca razem tworzą mapę myśli – przemierzamy dantejską Puszczę (czy spotkane przez Dantego alegorie pychy i chciwości nie wydają się idealnie odwzorowywać bezkarność panującą w hodowli masowej?), krążymy między kręgami Piekła (rzeźniami) a Czyśćcem. Książka Foera zawiera osiem rozdziałów, które dokładnie tłumaczą procedury obowiązujące na fermach niosek, indyków, kurczaków, czy krów.

Cały tekst można przeczytać TUTAJ.