Dawid Kujawa recenzuje książkę Gillesa Deleuza i Félixa Guattara  Anty-Edyp: Kapitalizm i schizofrenia na portalu Praktyka Teoretyczna

Czytanie Marksa w kluczu Hamletowskim zasłania materialistyczny wymiar polityki, teoretycznie umożliwia opis procesów społecznych jako „przepływów”, ale jednocześnie czyni te przepływy bezcielesnymi, oderwanymi od ich realnych uwarunkowań. Szekspirowski bohater jest przecież punktem odniesienia także dla Deleuzeʼa i Guattariego – oni jednak w jego kwestii zajmują zupełnie inne stanowisko, argumentując, że nieświadomość nie jest sceną, a rodzinny teatr nie może zastąpić miejsca produkcji, lecz jedynie zniekształcić jego obraz.