W "Polityce" 3/2019 ukazała się recenzja książki Jasia Kapeli "Polskie mięso":

(...) przestańmy się wreszcie bać o tym wiedzieć, rozmawiać, płakać. I czytajmy: Rabizo i Kapelę.