Anna Dziewit Meller poleca Zgubiłem okulary. Listy z lat 1947-1962 Wandy i Władysława Broniewskich na Bukbuku

To są listy z okresu, kiedy Broniewski musiał odnaleźć się na nowo. Jest nowa Polska, jest nowy czas, jest nowa sytuacja. Jest jaka jest, trzeba się w tym momencie odnaleźć, określić, wyrazić (…).


Bardzo się cieszę, że Krytyka wydaje takie rzeczy (…) Czytajcie, sprawdzajcie, oceniajcie, warto.