W "Odrze" 2/2019 ukazała się recenzja "Nieuprzejmości":

(...) podoba mi się zderzenie tej prozy z bezkompromisową, feministycznie ukierunkowaną prozą zachodnioeuropejską. Taką, w której najważniejsza jest nie walka z patriarchatem, ale walka kobiety z samą sobą.