Marcin Walków na wrocław.naszemiasto.pl recenzuje książkę  Josepha Stiglitza Cena nierówności.

"Stiglitz skupia się przede wszystkim na ich kosztach w różnych dziedzinach gospodarki i życia. Czy demokracja to dziś „jeden dolar - jeden głos”? Czy jeden z jej fundamentów, równość wszystkich wobec prawa, dotyczy także bogatych? Czy zdrowie rzeczywiście jest bezcenne, gdy decyduje o nim kwota polisy ubezpieczeniowej? Warto sobie zadać te pytania. I Stiglitz to robi. Oprócz stawiania diagnozy, autor „Ceny nierówności” pokusił się też o receptę, a w zasadzie kilka recept, odwołując się do opisywanych wcześniej problemów i niekorzystnych zjawisk. To reformy gospodarki, systemu finansowego, podatkowego, ale i szerszy dostęp do edukacji, wspieranie ludzi w oszczędzaniu i starania o pełne zatrudnienie. Nie kończy się na pustych hasłach, ale są to możliwe scenariusze i rozwiązania. Choć obraz świata dzisiaj, który opisuje Stiglitz, nie jest optymistyczny, w swej książce daje nadzieję na lepsze i bardziej sprawiedliwe jutro."