Rafał Woś recenzuje książkę Adama Leszczyńskiego Skok w nowoczesność na portalu forsal.pl (14.06.2013): O bardzo udanej książce o tym, jak kraje ubogie i peryferyjne próbują gonić bogaty Zachód i jak to syzyfowe zadanie im się nie udaje (...).

Skoczyła też Polska. Myliłby się jednak ten, kto wiązałby „polski skok w nowoczesność” tylko z nastaniem nowego komunistycznego porządku, jaki zapanował u nas po II wojnie światowej. Adam Leszczyński bardzo przekonująco przesuwa bowiem początki nowego etatystycznego myślenia o gospodarce aż do lat 30. i czasów sanacji (...).

Leszczyński wyłamuje się bowiem z prostego i obowiązującego w większości podręczników dictum, że wszystko, co wydarzyło się w polskiej polityce ekonomicznej po 1945 r., musiało być z zasady idiotyczne albo co najmniej nieracjonalne. Tymczasem było wręcz odwrotnie. I wysiłki Kwiatkowskiego, i późniejsze o dekadę stalinowskie pięciolatki stanowiły racjonalną odpowiedź na ówczesne wyzwania. Odpowiedź – dodajmy – bardzo podobną do tej, której udzielały na własne potrzeby inne kraje ubogie i peryferyjne.

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP!