Czytając ten tom, tekst po tekście – ułożone w porządku chronologicznym – można odnieść wrażenie, że oto wspólnie z Grotowskim przebywamy jego drogę artystyczną (...) Przedstawia w nich i tłumaczy kluczowe dla swojej myśli teatralnej terminy, jak m.in. teatr ubogi, akt całkowity, parateatr, teatr źródeł czy dramat obiektywny. Prostuje nieprawdziwe informacje dotyczące najgłośniejszych spektakli: „Księcia Niezłomnego” i „Apocalypsis cum figuris” - recenzja Anety Kyzioł w „Polityce” (nr 17-18/2013).

Zamów książkę