Michał Przepierski w Kulturze Liberalnej o książce Joanny Wawrzyniak i Aleksandry Leyk "Cięcia. Mówiona historia transformacji"

Mnogość doświadczeń i niejednoznaczność królują w przedstawionych narracjach. Historie życiowej porażki, takie jak zbyt wczesna emerytura, konieczność rezygnacji z części życiowych ambicji czy obniżenie materialnego poziomu życia – to jedno. Ale na drugim biegunie jest satysfakcja tych, którym się powiodło, tych, którzy się przystosowali, którzy udowodnili swoją wartość. Jak pokazują przypadki ukazane w „Cięciach”, dla jednostki transformacja bywała szansą, której rzeczywistość realnego socjalizmu nie była w stanie jej dać. Dla wspólnoty przemysłowej była jednak wyrokiem śmierci. Globalne procesy rynkowej modernizacji były bezwzględne.

Całą recenzję można przeczytać tutaj.

Książka do kupienia tutaj.