Na portalu histmag.org została zrecenzowana książka Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak "Cięcia. Mówiona historia transformacji". Jest to zbiór wywiadów z pracownicami i pracownikami socjalistycznych zakładów, po 1989 roku przejętych przez międzynarodowy kapitał.

Autor recenzji, Kamil Kartasiński, pisze:

Przedstawione w książce osobiste historie kobiet i mężczyzn są nie tylko niezwykle interesującą opowieścią o polskiej transformacji, ale także ukazaniem lokalnych doświadczeń późnego kapitalizmu, niosącego umiędzynarodowienie, uelastycznienie i deindustrializację gospodarki. Wspomnienia zamieszczone w książce są bogate w etnograficzne szczegóły, mity i metafory, świadectwa interakcji i tożsamości społecznej. Doskonale pokazują niejednoznaczności obu systemów – socjalizmu oraz kapitalizmu.

Cały tekst można przeczytać tutaj.