Małgorzata Kąkiel w „Nowych książkach” (nr 9/2015) pisze o książce Szwecja czyta. Polska czyta, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej pod redakcją Agaty Diduszko- Zyglewskiej i Katarzyny Tubylewicz.

 

„Być może jedna z przyczyn między nami i sąsiadami z przeciwnej strony Bałtyku leży w historii. Odkąd Szwecja przyjęła 1592 roku wyznanie luterańskie, tamtejszy kościół zaczął wymagać od wiernych znajomości Biblii i katechizmu – nie ze słyszenia, tylko z lektury własnej. W prawie kościelnym znalazł się zapis o dążeniu do powszechnej umiejętności czytania (rok 1686). I w połowie XIX wieku około 80% Szwedów było piśmiennych, Polaków: 20-30%.
Co było, to było. Teraz ważne jest dziś. Katarzyna Tubylewicz – pisarka, publicystka, tłumaczka literatury szwedzkiej, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie- uznała, że warto stworzyć książkę o promocji czytelnictwa w Szwecji, która mogłaby się stać inspiracją dla Polaków. Spisała szwedzkie dokonania. Agata Diduszko- Zyglewska z wydawnictwa 'Krytyki Politycznej' przeprowadziła rozmowy z ludźmi książki z Polski i dzięki temu powstała antologia wywiadów oraz tekstów przedstawiających doświadczenia dwóch krajów, dwóch kultur i mentalności (…).


Gdyby w Polsce zjednoczyli się we wspólnym działaniu pisarze, tłumacze, wydawcy, bibliotekarze i księgarze, stworzyliby bardzo silną grupę nacisku i mogli doprowadzić do wielu korzystnych zmian dla książki i dla rozwoju czytelnictwa.

Niewiele jednak dokonamy, jeśli nie nastąpią zmiany w edukacji najmłodszych Polaków, poczynając od poziomu przedszkola. A tu dopiero obserwujemy początek nowego. Dobrze, że jest się od kogo uczyć.”


Książka można kupić w sklepie internetowym Krytyki Politycznej.
Dostępny jest również w formie e-booka.