W dorocznym rankingu miesięcznika "Teatr" czworo spośród czternaściorga krytyków i krytyczek teatralnych (Kalina Zalewska z „Teatru", Witold Mrozek z „Gazety Wyborczej", Aneta Kyzioł z „Polityki", Łukasz Drewniak z "Dziennika Polskiego" i TVP Kultura") wskazało w kategorii "najciekawsza książka o teatrze" Teksty zebrane Jerzego Grotowskiego.