Grzegorz Żurawiński w Legnickiej Gazecie Teatralnej (15.12.2015) pisze o książce Transfer! Teksty dla teatru. Antologia wydanej pod redakcją Joanny Krakowskiej.


"Teksty te rewolucjonizują nie tylko myślenie o teatrze jako miejscu debaty, ale także myślenie o dramacie. Wprowadzają do literatury nowy gatunek, który wykracza poza zwyczajowe ramy sztuk teatralnych. Wiele z nich funkcjonowało dotąd jedynie na scenie, a niekiedy w krążących prywatnymi kanałami maszynopisach. Dzięki publikacji zyskują szansę na drugie życie – nie tylko jako teksty literackie, dokumentalne i polityczne, ale również jako teksty, które znowu kiedyś mogą trafić na scenę."Książka w sprzedaży tutaj.