Doczekaliśmy się ciekawej pisarki, która trzyma równy, wysoki poziom literacki.(...)

Interesuje ją stały zestaw tematów takich jak samotność, wspólczesne neurozy, depresja, rozpad osobowości, trudne stosunki rodzinne, które drąży w charakterystycznej dla siebie, niespiesznej narracji o sporym ładunku emocjonalnym i psychologicznej przenikliwości.(...)

„Patrz na mnie Klaro!” czyta się z przyjemnością.

Recenzja Patrycji Pustkowiak w „Lampie”.

(nr 11/104, październik 2012)

Zamów książki Kai Malanowskiej:

Patrz na mnie, Klaro!

Imigracje

Drobne szaleństwa dnia codziennego