Paulina Klepacz w Enter The Room poleca książkę Szwecja czyta. Polska czyta


(...) "Rynek książki w naszym kraju jest nieco dziki, brakuje regulacji prawnych, które by go usprawniły, zagwarantowały opłacalne zyski pisarzom, wydawcom, księgarzom. Są jednak i osoby, którym się chce, które organizują ciekawe akcje w bibliotekach, popularne festiwale literackie. Polscy rozmówcy starają się odpowiedzieć na pytanie o przyczyny zaniedbania czytelnictwa w naszym kraju, znaleźć rozwiązania, jak lepiej promować książki i dbać o rodzimych pisarzy. Przed nami wiele wyzwań, niewątpliwie trudne zadania, zmiana społecznego nastawienia wobec książek. Na szczęście dyskusja się toczy, są osoby, którym chce się walczyć o ten rynek. Szwecja czyta. Polska czyta rzuca sporo światła na naszą sytuację, pokazuje dobre szwedzkie przykłady, bywa gorzka, jednak porusza sumienie i miejmy nadzieję, że coś z tego poruszenia w końcu wyniknie".


Książkę można kupić na stronie internetowej wydawnictwa.