Marcin Mleczak recenzuje Skok w nowoczesność Adama Leszczyńskiego na portalu Histmag.org (6.08.2013):

„Autorowi udała się rzecz interesująca z punktu widzenia przeciętnego czytelnika – napisał obszerną (500 stron, nie licząc bibliografii i indeksu) książkę o myśli ekonomicznej, która jest doskonała w lekturze, intrygująca oraz przystępna bez popadania w infantylizm (...).

„Skok w nowoczesność” to przegląd strategii wyjścia z zapóźnienia gospodarczego i cywilizacyjnego, podejmowanych przez kraje peryferyjne pomiędzy wielkim kryzysem a latami siedemdziesiątymi, kiedy to interwencjonizm zaczął odchodzić do lamusa (...).

Opisując cierpienie i marnotrawstwo, jakie przynosiły owe olbrzymie projekty, autor nie odmawia im jednak doprowadzenia do pewnych pozytywnych zmian, m.in. modernizacji struktury społeczeństw. Zwraca też uwagę, iż przy zachowaniu wielu elementów wolnego rynku odgórnie kierowany rozwój mógł się powieść, czego dowodzą przykłady Japonii, Tajwanu czy Korei Południowej.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.