Kultura i solidarność

Igor Stokfiszewski, Dorota Ogrodzka

Wydanie: Cena:
0,00 zł
0,00 zł

Opis książki

U zarania procesu integracji europejskiej kulturze przypisywano funkcje tożsamościowotwórcze i spajające. Oczekiwano, że kultura przyczyni się do zdefiniowania kształtu wspólnej Europy oraz nazwania wartości, będących jej fundamentem. Kultura jednak nie zdołała zapobiec procesom fragmentaryzacji i polaryzacji społecznej na kontynencie, których jesteśmy świadkami. A może zwrócono się ku nieskutecznym do omawianych celów praktykom artystycznym i kulturalnym? Czy istnieją przejawy kultury zdolne przełamać rozpad więzi zbiorowych w Europie, skierowane na wzmacnianie wzajemności, empatii i solidarności?

Kultura i solidarność jest wynikiem przedsięwzięcia badawczego, mającego za cel udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Autorzy zaprosili międzynarodową grupę artystów, artystek, badaczy i badaczek do zrealizowania badań w działaniu w dziewięciu ośrodkach w Europie – w miastach: Marsylia (Francja), Kiszyniów (Mołdawia), Warszawa (Polska), Zagrzeb (Chorwacja), Sewilla (Hiszpania) oraz we wsiach: Pęciszewo, Lisewo Malborskie, Cyganek i Grochowice (Polska). Na ich podstawie Ogrodzka i Stokfiszewski stwierdzili, że „[n]iezbędne jest ustanowienie nowego paradygmatu kulturowego, w centrum którego solidarność zostanie usytuowana jako kategoria organizująca zbiorową wyobraźnię i oddziałująca na podniesienie się jakości wspólnego życia. Paradygmat ten opierać się musi na »współ-tworzeniu, współ-odpowiedzialności, współ-zależności, współ-pracy i współ-czuciu«. Musi jednak również znaleźć odpowiednią formułę, zdolną zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi kreowania otwartych wspólnot, potrafiących budować mosty pomiędzy mobilnymi jednostkami reprezentującymi różne języki, kultury i pochodzenie geograficzne”. Kultura i solidarność stara się paradygmat taki zdefiniować w oparciu o analizę konkretnych praktyk artystycznych i kulturalnych.

Szczegóły

Liczba stron:
98
ISBN wydanie e-book:
978-83-66232-64-8
Data wydania:
2019
Rok wydania:
2019

BIO

Igor Stokfiszewski

Igor Stokfiszewski (1979) — badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu kultury społecznej, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. Jest członkiem zespołu Krytyki Politycznej. Autor książek Zwrot polityczny (2009) i Prawo do kultury (2018). Współredaktor m.in. tomów Sztuka ze społecznością (2018), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (2016), Build the City: Prespectives on Commons and Culture (2015) oraz Grotowski – Teksty zebrane (2012). Stale współpracuje z artystką Jaśminą Wójcik, z którą zrealizował m.in. dokument kreacyjny Symfonia fabryki Ursus (2018). Członek rady organizacji European Alternatives oraz międzynarodowego think-tanku miejskiego Minim.

Czytaj więcej

Dorota Ogrodzka

Dorota Ogrodzka – pedagożka teatru, reżyserka, animatorka kultury, trenerka i badaczka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym prowadzi niezależne miejsce teatralne Lub/Lab oraz realizuje autorskie projekty artystyczno-społeczne i edukacyjne. Naukowo związana była przez lata z Instytutem Kultury Polskiej UW, gdzie pisała doktorat i gdzie od 10 lat prowadzi zajęcia. Założycielka i reżyserka Laboratorium Teatralno-Społecznego, stypendystka MKiDN. Członkini Kolektywu Terenowego, współorganizatorka i kuratorka programu warsztatowego festiwalu SLOT. Współpracuje stale z wieloma organizacjami i instytucjami kultury m.in. Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Szkołą Liderów, Krytyką Polityczną, Fundacją Sto Pociech, oraz z licznymi polskimi teatrami. Pisze i publikuje teksty dotyczące teatru, przestrzeni publicznej i sztuki społecznej.

Czytaj więcej

Aktualności

Produkt dodany do listy życzeń

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookie. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych i marketingowych. Więcej dowiesz się w Polityce Cookies