Książka "Praca bez sensu" Davida Graebera laureatką pierwszego miejsca w kategorii "najlepsza książka zagraniczna przetłumaczona na język polski" a książka Jakuba Sawulskiego "Pokolenie '89. Młodzi o polskiej transformacji" zajęła drugie miejsce w kategorii "najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną".

"Praca bez sensu", zmarłego w tym roku, brytyjskiego antropologa Davida Graebera zgłębia zjawisko prac bez sensu i zastanawia się, co ich istnienie mówi o dzisiejszym systemie społeczno - gospodarczym. Druga laureatka Nagrody - książka Jakuba Sawulskiego oddaje głos pokoleniu ‘89, które do tej pory było anonimowe, ale zaczyna coraz głośniej mówić o tym, co trzeba w Polsce zmienić.