"Cięcia. Mówiona historia transformacji" nominowane do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2021 - ogromne gratulacje dla autorek książki oraz wszystkich nominowanych!

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady Miasta Warszawy jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 r. W konkursie biorą udział publikacje, które ukazały się w Polsce w ubiegłym roku wydawniczym, a ich tematem jest historia Polski po 1918 r.

Autor lub autorka najlepszej książki, wyłonionej spośród dziesięciu nominacji, otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę – replikę temperówki Patrona Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia.

"Cięcia" to zbiór wspomnień pracowników i pracownic przedsiębiorstw, które zostały sprywatyzowane w latach 90. XX wieku i stały się własnością międzynarodowych korporacji. Tworzą one wielowątkową opowieść o socjalistycznej i kapitalistycznej modernizacji, o prywatyzacji i restrukturyzacji, a także o kształtowaniu się świadomości na temat tych procesów i zmieniającej się w czasie ich ocenie.

Więcej o nagrodzie na stronie Domu Spotkań z Historią.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.