"Cięcia. Mówiona historia transformacji" Joanny Wawrzyniak i Aleksandry Leyk oraz "Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRLu" Anny Dobrowolskiej z nominacjami do Nagrody Historycznej Polityki. 

Zamieszczone w książce wywiady opowiadają o doświadczeniach transformacji. To nie jest łatwa opowieść. Tytułowe „cięcia” to nie tylko utrata pracy, to także „przecinanie więzi międzyludzkich”, koniec znanego, bezpiecznego świata. 27 opowieści nie tworzy jednowymiarowego obrazu. Odsłaniają także to, co w miejscu pracy było naprawdę ważne dla ludzi. Autorki zadbały, żeby czytelnik nie został tylko z historią osobistą, proponują solidny wstęp o doświadczeniu i pamięci transformacji, w zakończeniu przypominają dzieje zakładów, których pracownicy „wystąpili” w ich książce, a materiał statystyczny pozwala spojrzeć na historię transformacji z jeszcze innej perspektywy - "Cięcia. Mówiona historia transformacji" Joanny Wawrzyniak i Aleksandry Leyk w kategorii Pamiętniki, relacje, wspomnienia

Historiografia polska od pewnego czasu wyraźnie zaczyna interesować się kobietami, nie tylko arystokratkami i pisarkami, bo to miało miejsce, ale tymi z innych warstw i miejsc, często dość anonimowymi przecież, właściwie niezauważonymi, jakoś wykluczonymi. Ukazała się właśnie książka o „zawodowych dziewczynach”, inaczej mówiąc o pracownicach seksualnych w PRL. Świetnie udokumentowana, znakomicie przygotowana metodologicznie. Autorka po latach studiów, także zagranicznych, przedstawiła dzieło wybitne. Weszła w głąb tematu monograficznie, ale też – inaczej przecież nie mogło być – ukazała reżim powojenny w całej krasie jego hipokryzji, fałszu i dydaktyki społecznej. -  "Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRLu" Anny Dobrowolskiej w kategorii Debiut w kategorii Prace naukowe lub popularnonaukowe.