Aleksandra Leyk oraz Joanna Wawrzyniak, autorki książki "Cięcia. Mówiona historia transformacji" gościć będą z wykładem gościnnym w Copernicus Center for Polish Studies na Uniwersytecie w Michigan. Wydarzenie odbędzie się online 28 stycznia o godz. 18 czasu polskiego. 

"Cięcia" to zbiór wspomnień pracowników i pracownic przedsiębiorstw, które zostały sprywatyzowane w latach 90. XX wieku i stały się własnością międzynarodowych korporacji. Tworzą one wielowątkową opowieść o socjalistycznej i kapitalistycznej modernizacji, o prywatyzacji i restrukturyzacji, a także o kształtowaniu się świadomości na temat tych procesów i zmieniającej się w czasie ich ocenie.

Aleksandra Leyk - absolwentka socjologii i afrykanistyki na Uniwersytetu Warszawskiego. Badała naukowo dyskursywne formy konstruowania obrazu Afryki w kulturze Zachodu i analizowała dyskurs nauk społecznych o polskiej transformacji. Zajmuje się również kwestią pracą w perspektywie biograficznej: spogląda w mikroperspektywie na przemiany społeczno-ekonomiczne socjalizmu, kapitalizmu i elastycznego kapitalizmu. 

Joanna Wawrzyniak - socjolożka i historyczka, założycielka Pracowni Pamięci Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książek i artykułów o historii społecznej i pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa w perspektywie porównawczej. Pracuje obecnie nad pamięcią o neoliberalnej transformacji po 1989 roku, a także nad przemianami pamięci kulturowej w kontekście europejskim i globalnym. Wydała między innymi książki: Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives (z Małgorzatą Pakier; 2016);  Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. (z Anką Grupińską; 2011); ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej (2009).

Szczegóły oraz zapisy na wydarzenie znajdują się na stronie Copernicus Center for Polish Studies.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.