Wraz z CK Zamek zapraszamy na spotkanie z Karoliną Wasielewską, autorką książki „Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki”. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu "Aleja Praw Kobiet".

Książka "Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki" przypomina o tym, że akuszerkami informatyki w Polsce były kobiety. W PRL-u na równi z mężczyznami konstruowały i programowały pierwsze komputery. Wiele bohaterek tej książki pracowało na stanowiskach kierowniczych, dostawało nagrody za swoje projekty i wynalazki, cieszyło się uznaniem w kraju i za granicą.

KAROLINA WASIELEWSKA – jest dziennikarką i autorką popularnego bloga Girls Gone Tech. Pracuje też jako prezenterka wiadomości w radiu.

MARIA KRZEŚLAK-KANDZIORA – pracuje w Zespole ds. Literatury Centrum Kultury ZAMEK, pisze o przyrodzie i literaturze dla portalu Kultura u Podstaw, prowadzi spotkania z pisarkami i pisarzami, przyrodniczkami i przyrodnikami, aktywistkami i aktywistami zarówno w instytucjach kultury, jak i na piknikach czy festiwalach. Od 2021 roku współpracuje z warszawską School of Form, prowadząc zajęcia w autorskiej pracowni humanistyczno-społecznej. Od stycznia do maja 2022 roku współpracowała z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży przy promocji podlaskiego cyfrowego repozytorium przyrodniczych danych naukowych Open Forest Data.

ALEJA PRAW KOBIET to cykl wydarzeń upamiętniających 104. rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych oraz nazwanie jednej z poznańskich ulic Aleją Praw Kobiet. Uzyskanie przez kobiety praw wyborczych było poprzedzone ich wieloletnią aktywnością, walką, determinacją. Te wywalczone prawa już wtedy, w 1918 roku – jak piszą inicjatorki nazwania jednej z poznańskich ulic Aleją Praw Kobiet – miały szersze znaczenie: "dotyczyły dostępu do nauki, do pracy, do samostanowienia i decydowania o sobie w sprawach światopoglądowych, do uczestniczenia w pełni w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym".

Spotkanie transmitowane będzie także na Facebooku CK ZAMEK i Zamek Czyta. Spotkanie tłumaczone na PJM.

8.11.2022 | POZNAŃ | CK ZAMEK (Scena Nowa) | 18.00

Szczegóły spotkania na portalu Facebook.

Książka do kupienia w sklepie Wydawnictwa KP.