Krzysztof Wołodźko recenzuje książkę Howarda Zinna Ludowa historia Stanów Zjednoczonych.

Przeszłość nie jest ziemią jałową, czy ściślej: dzieje nie powinny leżeć odłogiem. Lektura Zinna może pomóc przywrócić – wciąż dość wątłe – suwerenne myślenie historyczne polskiej lewicy. Być może amerykański badacz ma w sobie zbyt wiele ze skłonnego do uproszczeń historiozofa. Ale z pewnością erudycja i żarliwość jego pisania, kunszt, z jakim ożywia historię ludu, czyni jego książkę nieodzowną, gdy przychodzi choćby spróbować odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie: po czyjej jesteś stronie?

Książka dostępna jest w wersji elektronicznej