Jakub Muchowski dla Miesięcznika "Znak" (, nr 734-735) recenzuje książkę Jana Józefa Lipskiego Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego...

Narodowo-katolicki nowy ład drobiazgowo zrekonstruował Jan Józef Lipski w obszernym studium na temat ideologii Falangi. Badania prowadził w II połowie lat 50. i wówczas wygłaszał odczyty, a także przygotował pierwszą wersję rozprawy. Jej publikację zablokowały władze pokładające duże nadzieje we współpracy ze Stowarzyszeniem PAX, które tworzyło dawne środowisko Falangi, z Bolesławem Piaseckim na czele. Lipski wrócił do książki pod koniec lat 70., dopracowywał w 80., publikując fragmenty i poddając dyskusji, ale studium ostatecznie ukazało się już po jego śmierci w 1994 r. W bieżącym roku przygotowano drugie wydanie książki. (...)

Obraz przedwojennej ONR „Falangi” wyłaniający się z zebranych i skomentowanych przez Lipskiego wypowiedzi publicystycznych wydaje się czytelny i przejrzysty. Podobnie ocena współczesnego ONR-u nawiązującego do dawnych tradycji ruchu nie powinna być trudna. Martwi, że miesiąc po ukazaniu się książki ONR mógł cieszyć się z oficjalnego uczestnictwa w szkolnych uroczystościach znanego Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Po tym wydarzeniu członkowie ruchu ogłosili „wielki przełom”, a więc zaanonsowali za pomocą starego przedwojennego słownika, zawierającego również takie formuły jak „czystość rasy” czy „szkoły wolne od żydów” (pisownia oryg.), że w ich przekonaniu współczesne warunki funkcjonowania ruchu, w tym – jak można zgadywać – reguły działania w sferze publicznej, pozwalają oczekiwać rychłego nastania Katolickiego Państwa Narodu Polskiego.