Łukasz Drozda recenzuje książkę Publicystyka polska na emigracji. 1940-1960 Lidii Ciołkoszowej na portalu Lewica.pl (4.05.2014):

„Książka Ciołkoszowej jest tym ciekawsza, że omawia ten okres emigracyjnej publicystyki, w którym nie przybierała ona jeszcze tak karykaturalnych form jak jej późniejsze, coraz bardziej marginalne życie (...).

Opublikowana pierwotnie w 1965 r. praca wypełnia białą plamę polskiej historiografii. Pokazuje, że w latach 40. i 50. pisano po polsku także w paradygmatach innych niż zgodne ze stalinowskimi wytycznymi (...).

Publicystyka polska… nie stanowi wykładni żadnego z prądów emigracyjnych myśli, będąc ich wyważonym opisem, zbierającym wszystkie emigracyjne poglądy (...).

Polska myśl polityczna, także ta osadzona w tradycji socjalistycznej, przez dwie badane przez Ciołkoszową dekady była czymś więcej od marksizmu-leninizmu, grupek jego rewizjonistów i bastionu paryskiej „Kultury”.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.