Książka Michała R. Wiśniewskiego God Hates Poland polecana jest na blogu Nameste.

"Przy pomocy bardzo prostych, ale różnorodnych środków MRW zdołał pomieścić w tej książce nawet kilka mnóstw spraw, które nas dzisiaj (przeważnie boleśnie) interesują. Są też gromady przemyślanych szczegółów (w których diabeł), np. zdrobnienie imienia natalistycznej Renaty: Natka (to przez nią to wszystko!), albo – zawartość szarych stron książki.(...)

Zalecenia? Przeczytać. Ale na własne ryzyko: to ksiażka tylko pozornie prosta i łatwa."


Kup książkę w promocyjnej cenie w sklepie internetowym wydawnictwa.