Głównymi bohaterami dygresyjnej opowieści są ludzie na różne sposoby „niepasujący” do utopijnej rzeczywistości: kosmonauta Lino Martinez i młody Karel, których losy w pewnym momencie połączą się z prorokiem [?] Efraimem (...) Ton apokaliptyczny od pierwszych literackich utworów był „naturalnym” językiem wypowiedzi Miłosza. Sięgnięcie po fantastykę naukową, w której wątki apokaliptyczne ścierają się z utopijnymi, doskonale koresponduje z minorową częścią jego twórczości - recenzja Roberta Pruszczyńskiego na xiegarnia.pl (25.02.2013)

Zamów książkę