Jędrzej Malko rozmawia dla "Res Publiki" (3/2016) z Elizabeth Dunn autorką Prywatyzując Polskę.

Chciałam zbadać dwa procesy: przejście od tradycyjnego tylorowskiego kapitalizmu do kapitalizmu elastycznego oraz przejście od socjalizmu do kapitalizmu, a punktem przecięcia tych dwóch procesów okazała się malutka fabryka żywności dla dzieci w Rzeszowie. Zrobiłam szybki kurs języka polskiego i zatrudniłam się w fabryce Alima-Gerber. Przez 17 miesięcy prowadziłam obserwację uczestniczącą, pracując na niemal wszystkich szczeblach zakładu: od pracy przy taśmie po HR (...).

Przedsiębiorstwa to nie tylko trybiki w gospodarce, ale i jedne z najważniejszych miejsc, w których, działając wspólnie z innymi, uczymy się, co to znaczy żyć wśród ludzi i jakie jest nasze miejsce w społeczeństwie. To, gdzie, z kim i w jaki sposób pracujemy, stanowi znaczącą część naszego życia. Świat nie wygląda dla każdego tak samo między innymi dlatego, że mamy bardzo różne doświadczenia związane z pracą. Ona determinuje dużą część naszego codziennego doświadczenia.

Książka jest również dostępna jako e-book prywatyzujac polske e-book