Bernadetta Darska pisze na swoim blogu o "Zawodowych dziewczynach" Anny Dobrowolskiej:

Autorka pokazuje (...), że zależność między tym, co publiczne, a tym, co prywatne, właśnie w kontekście płatnych usług seksualnych oferowanych przez kobiety wyjątkowo mocno obrazuje, jak zmieniało się postrzeganie kobiet i mężczyzn, jak odmiennie rozumiano kategorię luksusu czy sukcesu i porażki, jak różne były możliwości i zagrożenia w zależności od miejsca uprawiania zawodu, zarówno w sensie topografii jednego miasta, jak i poszczególnych regionów kraju (...).

 Książka Anny Dobrowolskiej napisana kompetentnie, erudycyjnie, atrakcyjnie dla czytelnika pokazuje, jak istotne jest przyglądanie się temu, co wiąże się z obecnością kobiet w przestrzeni publicznej oraz ich funkcjonowaniem na styku tego, co akceptowalne i podejrzane społecznie.

Całą recenzję można przeczytać tutaj.

Książka do kupienia tutaj.