Inga Iwasiów recenzuje książkę Kościół kobiet Zuzanny Radzik w „Tygodniku Powszechnym” (8.06.2015):

„Książka Zuzanny Radzik wciąga jak powieść, czy raczej dramat. Narastające w pierwszym rozdziale napięcie zostaje następnie rozpisane, do pewnego stopnia zniwelowane, na pewno zaś zreflektowane w rozdziałach kolejnych. Autorka przytacza i porządkuje fakty z wnikliwością kronikarki dziejów Kościoła, ale do ich uwierzytelnienia potrzebuje rozmów ze świadkami zdarzeń, ich pamięci, emocji i ocen (...).

Kobiety w Kościele próbują różnych sposobów na uczynienie z paternalistycznej instytucji przyjaznego domu. Dyskusje o tym, jak to uczynić, mają analogię z tym, jak postępują feministki wypracowujące relacje ze światem opartym na patriarchalnych zasadach. Jedną z dróg jest odejście, założenie własnych wspólnot.”

Zamów książkę w promocyjnje cenie w Księgarni KP.

Książka jest również dostępna jako e-book.