W numerze 5/2019 magazynu "Focus Historia" ukazała się recenzja powieści "Król, który uciekł":

Autor, dochowując wierności najważniejszym faktom, popuszcza co jakiś czas wodze fantazji, uzupełniając historyczne świadectwa barwnymi tworami swojej wyobraźni.