W numerze 50/2019 "Tygodnika Powszechnego" ukazał się artykuł nawiązujący do książki Jona Savage'a:

Autor dowodzi, że tytułowy rok był przełomowy dla Zachodu, zważywszy na przemiany w modzie i przede wszystkim na eskalację protestów antywojennych i ruchów na rzecz praw rozmaitych wykluczonych grup społecznych. Ten ferwor miał znaleźć swoją kulminację w rozwibrowanym od ulicznych emocji roku 1968 – Warszawa, Paryż, Londyn, Berlin, Miasto Meksyk, Praga to tylko niektóre ogniska napięć i otwartych konfliktów.