Autor, powołując się na Nietzschego i innych filozofów, przypomina, że kulturowe osiągnięcia powstawały dzięki głębokiej, kontemplacyjnej uwadze - pisze Katarzyna Janowska w "Newsweeku" o książce Byung-Chul Hana "Społeczeństwo zmęczenia".

Koreański filozof Byung-Chul Han w zbiorze esejów "Społeczeństwo zmęczenia" szuka przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych: depresji, ADHD, wypalenia zawodowego. Z późnej nowoczesności – pisze Han – wyparował Bóg, religia, metafizyka – tratwy, na których ludzie przez wieki wpływali w przemijanie. Dziś najwyższą wartością staje się nagie życie. Praca, osiągnięcia są narzędziami walki o nieprzemijalność. Współczesny człowiek (podmiot) osiągnięć sam zamyka się w swoim obozie pracy, w którym jest zarazem panem i niewolnikiem, katem i ofiarą. Przesuwa granicę własnej wytrzymałości aż do momentu wypalenia. W końcu staje się obozowym muzułmaninem pogrążonym w apatii i braku kreatywności. (...)

Neurotyczny pośpiech nie tworzy niczego nowego, reprodukuje rzeczy zastane. Zmieniamy się w algorytmy, które wyrzucają to, co zaciągnęły z przestrzeni cyfrowej. Han nie tylko ustala przyczyny autoniewolnictwa. Pokazuje, jak ten sposób myślenia wpływa na nasze życie. Jeden z rozdziałów zatytułował "Agonia erosa". Jako animal laborans mamy coraz większy problem z relacjami, miłością, seksem.

Cały tekst dostępny jest w tygodniku "Newsweek".