Krzysztof Lubczyński na portalu Pisarze.pl (20.06.2016) rekomenduje książkę Erica Hobsbawma Wiek imperium. 1875-1914.

"Dzieło Hobsbawma nie jest systematycznym wykładem akademickim historii tego okresu, lecz rodzajem solidnego, erudycyjnego eseju. Myślenie Hobsbawma towarzyszy w tym przypadku dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu Europy, rodzeniu się nowoczesnego nacjonalizmu, konstruowaniu się nowej kultury, w tym modernizmu, a pośród tego nowego modelu istnienia w społeczeństwie kobiety, wzrostowi znaczenia i liczebności klasy robotniczej, w końcu procesom, które doprowadziły do wybuchu Wielkiej Wojny. Ten ostatni fenomen jest szczególnie zagadkowy, ponieważ wbrew pozorom nie było zbyt wielu przesłanek do takiego potoczenia się historii w kierunku tak powszechnej i brutalnej wojny. Tym bardziej, że przecież okres 1875-1914 był odznaczył się w historii jako czas relatywnie niewielkiej liczby wojen, jako czas relatywnie spokojny."