Piketty inicjuje badania empiryczne, interpretuje dane archiwalne, korzysta z rozmaitych źródeł, ale także odnosi się do historii myśli społecznej - pisze Paweł Kozłowski z "Nowych książek" w recenzji książki "Kapitał i ideologia".

Książka ta jest w dużym stopniu kontynuacją "Kapitału w XXI wieku", a także jego rozwinięciem. Po sześciu latach autor usunął dwa ograniczenia poprzedniego. Zrezygnował z okcydentocentryzmu, w którym liczą się tylko kraje bogate, oraz położył nacisk na treść i rolę uzasadniających status quo ideologii nierównościowych. (...)

Piketty formułuje także postulaty i rysuje projekt świata bardziej sprawiedliwego i harmonijnego. Opowiada się za przekształceniem globalizacji, zwiększeniem jej otwartości dla wszystkich ludzi, a zarazem nasyceniem demokracją. Przedstawia koncepcję nadrzędnej instytucji w postaci "Zgromadzenia ponadnarodowego", które my, znając pomysł ładu porozumieć zbiorowych Stanisława Ossowskiego, możemy uznać za szerszą wersję projektu polskiego socjologa. Zgromadzenie ponadnarodowe, według propozycji Piketty'ego, ma zajmować się globalnymi dobrami publicznymi, klimatem, badaniami naukowymi, edukacją, a także strzec realizacji globalnej sprawiedliwości podatkowej. (...)

Cała recenzja do przeczytania w październikowym numerze magazynu "Nowe Książki" (10/2022)

Książka dostępna w sklepie Wydawnictwa KP.