Jakub Szymczak recenzuje w "Tygodniku Powszechnym" książkę Arlie Russell Hochschild Obcy we własnym kraju

Korzystając z rozbudowanego aparatu socjologicznych pojęć, potrafi o wynikach swych badań mówić w sposób wciągający, przez pryzmat jednostkowych historii. W obu wymienionych książkach dane ilościowe tworzą kontekst, a podstawą jest materiał jakościowy w postaci dziesiątek rozmów, na które Hochschild poświęca mnóstwo czasu. Potrafi spojrzeć na problem szeroko, nie zapominając o jego najważniejszych składowych, którymi w socjologii są przecież ludzie. Wywiady przeprowadza w niezwykle empatyczny sposób, starając się zrozumieć wywiadowanych i dbając o to, by ich nie skrzywdzić (...).

Ameryka potrzebuje dziś ludzi, którzy są w stanie przeciwstawić się ideologicznej maszynie dzielącej społeczeństwo. Hochschild proponuje rozbijanie muru empatii i mozolne zszywanie narodu.