Szymon Beźnic o Pawlenskim pod redakcją Juliana Kutyły i Patryka Walaszkowskiego dla RMF 24

W akcjach Pawlenskiego najbardziej zwraca uwagę jego determinacja i przekraczanie granic, ale kluczowe jest znaczenie podejmowanych działań. Performer niestrudzenie tłumaczy motywy i cele. Podkreśla, że w przypadku każdej z akcji analizę należy rozpocząć od zrozumienia tego, co aktualnie działo się w Rosji (...).

Performer konsekwentnie oskarża narzucany przez władze model postrzegania świata. Protestuje przeciwko polityce terroru i kontroli obywateli. Tłumaczy, że jako artysta ma obowiązek reagować. Protestuje w imię prawdy, uczciwości, sprawiedliwości, wolności.

Książka jest również dostępna jako e-book pawlenski e-book