Agnieszka Pietrzak w czasopiśmie Reflektor recenzuje książkę Marty Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu.

"Abramowicz podejmuje również próbę analizy specyfiki polskich zakonów żeńskich. Zadaje pytania zakonnikom-mężczyznom, puka do bram klasztorów, przegląda statystyki i porównuje sytuację zakonnic w Polsce i na Zachodzie. Czyta Drewermanna i (nieliczne) opracowania historyczno-socjologiczne. Obraz, jaki wyłania się z kart książki, jest całkowicie jednoznaczny. Żeńskie klasztory to miejsca, które ominął czas, do których nie dotarł duch soborowy ani tym bardziej idee równościowe. Wszelkie zmiany, nawet tak błahe jak skrócenie welonu, budzą tam nieufność i niechęć. Rozwój duchowy sióstr opiera się na pracy ponad siły, wielogodzinnych modlitwach i cierpliwym znoszeniu poniżeń. Polskie zakonnice są współczesnymi niewolnicami, przekładającymi bezmyślne rytuały nad szczerą wiarę i pogłębioną refleksję."