Michał Norbert Faszcza recenzuje w serwisie „Mądre Książki” Wiek imperium Erica Hobsbawma

„Wiek imperium” jest trzecim tomem monumentalnej historii XIX w. (pozostałe części noszą tytuły „Wiek rewolucji” i „Wiek kapitału”), która wywarła ogromny wpływ na współczesną historiografię (...).

 XIX-wieczny świat już nigdy nie powróci, ale jego wpływ na naszą codzienność jest na tyle znaczny, że warto zapoznać się z jego specyfiką. Zjawisko postkolonializmu skutkujące obecnie znacznymi przesunięciami demograficznymi stanowi tylko pierwszy z brzegu przykład (...).

Czy „Wiek imperium” wytrzymał próbę czasu? Zdecydowanie tak, a rozległość horyzontów i ewolucja zainteresowań autora czynią jego lekturę prawdziwą przyjemnością. Wielość poruszonych wątków zapewnia głęboki wgląd w specyfikę epoki, stanowiąc jednocześnie materiał do dalszych przemyśleń i poszukiwań. Książka Hobsbawma z pewnością nie stanowi ostatniego głosu w dyskusji, wymaga także uzupełnienia, ale powinna stanowić bezwzględną podstawę we wszelkich badanach nad przemianami cywilizacyjnymi odbywającymi się w XIX w.