Włodzimierz Jurasz pisze o Publicystyce Broniewskiego w „Dzienniku Polskim”.

„Publicystyka”, zbieraja ulotne teksty Broniewskiego, pochodzące ze wszystkich etapów jego twórczości.


Przyznać jednak trzeba, że - przynajmniej w publicystyce, co podkreśla autor wstępu do omawianego tomu Maciej Tramer - Broniewski starał się unikać nadmiernego entuzjazmu dla wprowadzonego w Polsce przez Sowietów ustroju. Jego wystąpienia (oczywiście poza poezją) były raczej rytuałem czy wręcz „dawaniem nazwiska”


Książka jest również dostępna jako e-book e-book publicystyka Władysława Broniewskiego